Na začátku příštího roku začnou po mnoha letech dohadů průzkumy ve všech lokalitách vytipovaných pro budoucí hlubinné úložiště jaderného odpadu. Tedy i na Podbořansku, u Blatna a Lubence. Potvrdila to Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) v neděli 25. října na schůzce s veřejností, kde i představila, jak budou průzkumy probíhat. Setkání se zúčastnilo několik desítek lidí, nechyběli ani odpůrci, kteří mají na své straně velkou část veřejnosti.

Podle dokumentů, které SÚRAO zveřejnilo, by průzkumy měly v lokalitě Čertovka na Podbořansku začít hned na začátku roku 2016. Mohou začít už od ledna, předpokládá se ale, že to bude o něco málo později. Hned jak to počasí dovolí. „Zahájení průzkumných prací předpokládáme nejpozději na jaře 2016," potvrdila Ivana Škvorová, tisková mluvčí SÚRAO.

Zkoumat se bude zhruba rok

Probíhat v terénu mají průzkumné práce zhruba rok, možná o něco déle, pak se budou další měsíce vyhodnocovat. Budou se dělat velmi podrobné geologické mapy, vyhodnocovat odebrané vzorky z lokality, které mají napovědět, zda by na Podbořansku bylo vhodné místo pro budoucí hlubinné úložiště.

Lidé se nejvíce bojí hlubokých vrtů. Ty v první etapě, která je schválená, nebudou. „Půjde jen o povrchové průzkumy. V první etapě se bude jednat maximálně o ruční vpichy do hloubky několika desítek centimetrů," ujišťuje Škvorová ze SÚRAO. „První etapa by neměla ovlivnit život lidí v lokalitě a lidé by je neměli téměř zaznamenat. Jednoduše řečeno: čas od času se v lokalitě bude pohybovat skupina geologů, kteří budou provádět odběr vzorků. Bez zásahů do pozemků," pokračovala mluvčí.

Referendum průzkumy odmítlo

Setkání se zúčastnili také odpůrci úložiště. Ti mají podporu části veřejnosti. V Lubenci před časem proběhlo referendum, které průzkumy odmítlo. Přesto začnou, pro SÚRAO, které dostalo od vlády úkol najít vhodné místo, není právně závazné. V Blatně mají platné usnesení zastupitelstva, které průzkumy povoluje, i tam se ale odpůrci najdou. V nezávazné anketě před lety lidé říkali také o malinko více ne, než ano. „Budeme proti úložišti a průzkumům bojovat dál. Bojíme se, že i v další fázi, kdy už se bude vrtat, náš nesouhlas obejdou, i když teď říkají, že ne. Předtím také slibovali, že bez souhlasu obcí nebudou zkoumat a už je to tady. Obáváme se, že když už jednou jsou průzkumy povolené, že při druhé etapě už to bude jen formální záležitost," uvedl Richard Kanta.

SÚRAO říká, že sliby neporušilo. Některé obce souhlasí, jiné ne, proto prý přijalo kompromis. Průzkumy prý mají sloužit jako materiál pro další debatu. Opakují, že souhlas s průzkumy není souhlasem s úložištěm. Průzkumy začnou po několika letech dohadů, debat, nejasností, protestů a sporů. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) totiž letos v průběhu roku zamítl odvolání odpůrců a potvrdil povolení průzkumů, které vydalo loni na podzim jeho ministerstvo. Podle ministerstva SÚRAO postupuje správně a podle zákonů.

Není odvolání

Rozhodnutí ministerstva životního prostředí je konečné, nelze se proti němu už odvolat. Přesto se odpůrci obrátili na soud. Podání stížnosti ale nemá odkladný účinek. „Opět rozhodli o lidech, ale nechtějí vůbec slyšet názory lidí, kteří tam bydlí. Opět rozhodli mocensky, nátlakově. Je to špatné rozhodnutí. Nesouhlasíme s úložištěm, takovou megalomanskou a zbytečnou stavbou, která by tady strašně ovlivnila prostředí, navíc je nebezpečná," říká za protestující Jitka Kantová.

Podle kritiků není úložiště dostatečně vyzkoušené, může podle nich být nebezpečné. Bojí se ničení přírody. Obavy mají ale i ze zvýšeného provozu, šlo by prý o velké množství kamionů. Lokalita prý bude ekonomicky znehodnocena.

Podle odborníků ze SÚRAO ale budeme v budoucnu úložiště potřebovat, proto že odpad produkují naše atomové elektrárny. A elektřiny spotřebováváme stále více. Zároveň říkají, že hlubinné úložiště bude proveditelné a hlavně bezpečné. Průzkumy jsou potřeba, aby mohla být vybrána ta nejvhodnější a nejbezpečnější varianta.

Za průzkumy budou obce získávat finanční kompenzace. Blatno 4 miliony ročně, Lubenec 3,5. Průzkumy mají posunout čtyři ze současných sedmi vytipovaných míst do druhého kola, mají následovat hlubinné vrty a výběr finální lokality. Úložiště má začít fungovat v roce 2065, stavět se má začít v roce 2050. Kde vznikne, to má být jasno do roku 2025. Budoucí úložiště se bude skládat z menšího povrchového areálu a kilometrů podzemních chodeb, kde bude odpad uložen.