Zprůhlednit výběr místa vhodného pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a dát obcím právo se rozhodnout, zda ho ve svém katastru chtějí. Takové jsou cíle nové petice, která se podepisuje ve všech šesti vytipovaných lokalitách. Souhlasí s ní i vedení obcí na Podbořansku.

Petice je další z řady pokusů, jak upozornit vládu na fakt, že v současné době prakticky obce nemají žádnou možnost, jak se k úložišti vyjádřit, odmítnout ho nebo přijmout. Existuje sice vládní prohlášení, které garantuje obcím, že bez jejich souhlasu nebudou v lokalitách pokračovat ani průzkumy kvůli plánované výstavbě hlubinného úložiště, odpůrci stavby ale upozorňují, že pokud se stát najednou rozhodne, může konat i bez obcí.

„V petici je obsaženo v podstatě to, po čem voláme už léta. Právo veta pro obce, možnost se k problému vyjádřit, zasáhnout do rozhodovacího procesu kdykoliv. V dokumentu je také požadováno větší zprůhlednění systému výběru vhodné lokality,“ souhlasí s peticí starosta Lubence Bohumil Peterka.

Připojit podpis je možné v Blatně i Lubenci, hned na několika místech. „U nás ji máme i na úřadě, bohužel zatím zájem velký není. Lidé budou zase nadávat až následně,“ pokračoval Peterka.

Petice probíhá ve všech vytipovaných lokalitách

Petice probíhá ve všech šesti lokalitách, které Správa úložišť radioaktivního odpadu vytipovala jako vhodné pro možnou výstavbu. Ve většině obcí proběhla referenda, která stavbu odmítla. Autoři dokumentu chtějí mít jistotu, že na názor veřejnosti bude brán zřetel.

Průzkumy v lokalitách byly kvůli nespokojenosti veřejnosti před několika lety zastaveny. Teď je chce stát obnovit, zatím se mu to ale právě díky nesouhlasu obcí nedaří. A z toho mají lidé největší strach, bojí se, že když nikdo nebude s průzkumy souhlasit, nařídí je vláda.

Jediná lokalita, která s průzkumy souhlasila je Blatno – Lubenec. Ani tam ale průzkumné prace zatím pokračovat nebudou. Obce si totiž daly podmínky, které není stát schopen splnit. Požadují finanční kompenzace a průzkumy ve všech lokalitách najednou.

Jde ještě o desítky let průzkumů

Správa úložišť jaderného odpadu vybrala šest současných lokalit z původního seznamu 119 míst. Ve všech šesti oblastech mají být provedeny další geofyzikální a geochemické průzkumy. Určeno má být vhodné místo pro vrt do hloubky až tisíc metrů, který má hodně napovědět o složení hornin. Dvě nejvhodnější lokality mají být předloženy v roce 2015. V roce 2030 má být zřízena podzemní laboratoř, jež má definitivně ověřit vhodnost.

Budovat by se úložiště mělo začít v roce 2045, definitivně fungovat by mělo kolem roku 2065.