Úmrtí přibývá hlavně v posledních týdnech. A to takovým tempem, že promluvilo do čísel na matrice v Žatci. Počet zemřelých narostl zvláště na konci loňského roku.

„Za normálních podmínek vyřizujeme do třiceti úmrtí měsíčně. Za loňský prosinec jich máme osmdesát. Jsme z toho opravdu nešťastné, tolik úmrtí, co je teď, nepamatujeme. Snažíme se, ale máme toho hodně. Neděláme téměř nic jiného, než že vyřizujeme úmrtí,“ sdělila žatecká matrikářka Drahuše Laiblová.

Nárůst počtu úmrtí v Žatci potvrzuje i Tomáš Kassal, který pro město připravuje jeho zpravodaj. V místě pro smuteční oznámení se v periodiku objevují jména zemřelých v každém výtisku. „Nárůst počtu jmen zemřelých je patrný,“ sdělil.

Zda zemřelý měl covid, nebo ne, matrikářky z údajů o něm nezjistí. Jsou ale přesvědčené, že za zvýšeným počtem úmrtí stojí právě nynější pandemie. „Je navíc hodně smutné, že řada lidí zemřela v období kolem Vánoc,“ připomněla Drahuše Laiblová.

Matrika při žatecké radnici vyřizuje příslušnou agendu po všech zemřelých v tamní nemocnici bez ohledu na to, zda onen člověk bydlel ve městě, v Lounech nebo třeba v Podbořanech. V obou městech nemocnice už léta nemají oddělení s akutními lůžky, a tamní matriky proto výrazný nárůst zemřelých nezaznamenaly.

„Náš matriční úřad nezaznamenal ve svém správním obvodu navýšení počtu zemřelých obyvatel. V porovnání s předchozími roky se jedná o přibližně stejné počty zemřelých,“ potvrdila Libuše Fejfarová z lounské matriky.

Matrika v Podbořanech zaznamenala přibližně desetinový nárůst úmrtí. „Oproti roku 2019 zemřelo v roce 2020 v Podbořanech o dvě desítky osob více, a to celkově 237. Za poslední čtvrtletí roku 2020 to bylo 68 úmrtí, nejvíce připadlo na listopad, a to 29 úmrtí,“ sdělila podbořanská matrikářka Klára Urbanová.

Matrika při úmrtí člověka vyřizuje několik úkonů. Vystavuje úmrtní list, který zasílá objednavateli pohřbu. Posílá informace na zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Kvůli dědictví jde také zpráva na soud a posílá se i hlášení Českému statistickému úřadu.

Oproti tomu s uzavřením žatecké porodnice odpadla tamním matrikářkám agenda v souvislosti s narozenými dětmi. Covid navíc ovlivnil také vítání občánků, které matrika zajišťuje. Pravidelnost tohoto slavnostního aktu vzala v minulých měsících za své, zatím se tak nedostalo ani na dnes už roční děti.