Smutná událost zasáhla v minulých dnech podbořanské gymnázium a střední odbornou školu. Ve věku 50 let v polovině prosince náhle zemřel její ředitel Jiří Bejček, který ve škole působil řadu let, nejprve jako učitel, později byl jmenován i jejím ředitelem. V čele školy stál od roku 2010.

Vystudoval pedagogickou fakultu, obor český jazyk a německý jazyk. Jako učitel pracoval i v jiných školách v našem okrese, určitou dobu také například na střední odborné škole a učilišti SČMSD na Hošťálkově náměstí v Žatci.

Na posledních osmnáct let přesídlil jako pedagog do Podbořan, i když do práce dojížděl ze Žatce. Podbořany ovšem jako město miloval, dříve v něm bydlel. Zajímal se o historii celého regionu pod Rubínem, kromě pedagogické práce byl také známý díky své zajímavé sbírce starých pohlednic z tohoto kraje.

Miloval i svou školu, stále se snažil ji rozvíjet, zvelebovat a vylepšovat, měl rád studenty, učitele i další spolupracovníky. Ve škole letos pomohl uvést do provozu zajímavý projekt nové cukrárny pro veřejnost, z níž měl velkou radost. Rád zveřejňoval všechny možné novinky, které se ve škole podařilo zavést, staral se také o spolupráci se zahraničními vzdělávacími zařízeními a dalšími institucemi. V roce 2009 dostal čestné uznání Ústeckého kraje za výbornou práci ve školství.

Na příští rok plánoval velké oslavy 80. výročí podbořanského gymnázia a SOŠ. Na těch už bohužel přátele školy a její absolventy osobně přivítat a pozdravit nestihne, určitě však bude dění ve své milované škole i městečku dál bedlivě sledovat odněkud odtamtud seshora, z těch jiných dimenzí.

Poslední rozloučení s Jiřím Bejčkem na přání rodiny proběhne jen v úzkém rodinném kruhu. Čest jeho památce.