Nedělní výpadek elektrické energie kvůli silnému větru způsobil značné komplikace při zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Bez elektřiny se ocitly i úpravny vody, které zásobují město Žatec a okolí ze Žlutic a Holedeče. Výpadky v dodávkách vody ale lidé nezaznamenali.

„Pro nás je zásobování obyvatel pitnou vodou prioritou. Zajištění všech hlavních zdrojů vody řešíme při výpadku dodávek elektrické energie benzínovými elektrocentrálami. Až na drobné výjimky jsme doposud nepřerušili dodávku vody, voda netekla jen chvíli ve Cvikově,“ uvedl Ota Stehno, provozní ředitel společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK).

Kde se nepodařilo obnovit dodávky elektrické energie a vodojemy se vyprázdnily, provádí SčVK náhradní zásobování cisternami.