Zájemci mají podávat přihlášky do 27. června, předpokládaný nástup je 1. srpna. Mezi dokumenty přiloženými k přihlášce musí být i koncepce řízení a rozvoje kanceláře úřadu.

Novou funkci vedoucího kanceláře vykonával na žatecké radnici zatím jeden člověk, od 1. dubna 2016 to byl Karel Havelka. Loni na začátku prosince v ní na vlastní žádost skončil a z radnice odešel pracovat do žatecké střední školy.

Kancelář úřadu má na starosti agendu právní, dotační, kultury a cestovního ruchu nebo školství. Poskytuje také metodickou pomoc příspěvkovým organizacím města.