Například v Doníně na Lounsku o téměř tisíc procent. Zájem byl také o okraj chmelnice v Žatci, prodávala se také chatka ve Veltěžích po zemřelém majiteli.

Největší procento navýšení původní ceny nastalo u prodeje pozemku o výměře 300 metrů čtverečných ležícího v katastru Donína na Lounsku. „Původně byl pozemek evidovaný na již neexistující organizaci Místní národní výbor Panenský Týnec. Podařilo se ho prodat hned v prvním kole elektronické aukce. Nejnižší podání za pozemek bylo stanoveno ve výši 7 470 korun. Do aukce se přihlásili tři účastníci, kteří v průběhu aukce učinili celkem 30 příhozů, během nichž se kupní cena vyšplhala až na vítězných 81 000 korun,“ informovalo lounské pracoviště ÚZSVM. V aukci tak došlo k navýšení nejnižšího podání o 984 procenta.

Dalším úspěšně prodaným je pozemek o výměře 217 metrů čtverečných ležící také v katastrálním území Donín, na hranici zastavěného území a tvoří plochu mezi oplocenou zahradou a ornou půdou. „Pozemek získal ÚZSVM po ukončení činnosti Okresního úřadu Louny. Zájem o něj hned v prvním kole projevili tři účastníci aukce. Nejnižší podání bylo stanoveno na 6 510 korun, po osmi příhozech pak byla konečná kupní cena navýšena na 10 100 korun,“ přiblížil úřad. Došlo tak k navýšení nejnižšího podání o 55 procent.

GW Train Regio
Část tratě mezi Žatcem a Plzní na Podbořansku opraví. Rychlíky posviští stovkou

U dalšího pozemku bylo navýšení kupní ceny o 141 procent. Jednalo se o prodej pozemku o výměře 276 metrů čtverečných ležícího v Žatci, mimo zastavěné území města. Pozemek je součástí orné půdy, tvoří okraj chmelnice a z části je také užíván jako polní cesta. ÚZSVM ho získal po ukončení činnosti Okresního úřadu Louny. „Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 5 600 korun. Nabídka zaujala hned pět účastníků, kteří všichni v průběhu aukce přihodili, celkem pak padlo osm příhozů a vyhrál ten účastník, který jako poslední zvýšil kupní cenu na konečných 13 500 korun,“ sdělilo lounské pracoviště ÚZSVM.

Naopak nejmenší navýšení úřad zaznamenal u prodeje dvou pozemků o celkové výměře 652 metrů čtverečných v katastrálním území Veltěž. Součástí menšího z nich je stavba zahradní chatky a spoluvlastnického podílu ve výši 1/66 vzhledem k celku pozemku o výměře 6 079 m2. Zahradní chatka s obytným podkrovím bez koupelny a WC se nachází v rekreační lokalitě. ÚZSVM získal tento majetek na základě usnesení Okresního soudu v Mostě jako odúmrť po zemřelém z Mostu. „V prvním kole zájem projevili dva účastníci, kteří se přehazovali a po pěti příhozech bylo nejnižší podání ve výši 286 tisíc korun navýšeno na konečných 326 tisíc korun. Došlo tak k navýšení o 14 procent,“ sdělil úřad.

ÚZSVM v Lounech prodal nemovitosti za celkových 430 tisíc korun, peníze jdou do státního rozpočtu.