Sociální pracovníci se v práci poměrně často setkávají se slovními útoky.

Mnohdy je problémoví klienti verbálně osočují a v krajním případě hrozí ublížením na zdraví.

Lidé vyhrožují stížnostmi, žalobami, někteří používají vulgarismů. „Pracovníci z úseku sociální právní ochrany chrání zájmy dítěte, které nemusí být v souladu s názory jednoho nebo druhého rodiče. Někdy se setkáváme se slovními útoky. Naštěstí nevyvrcholily ve fyzické napadaní,“ říká vedoucí sociálního odboru městského úřadu v Lounech Eva Píchová.

Další skupina sociálních pracovníků, kteří pracují s problémovými klienty, jsou sociální kurátoři. „Dospělí klienti se někdy domáhají dávek silou, jsou agresivní,“ uvedla Eva Píchová.

Sociální pracovník se musí chovat podle morálního kodexu. „Svou práci musí sociální pracovník profesionálně zvládnout, útoky a emoce klienta si nesmí brát osobně. Pokud ke slovnímu napadení dojde, může být skutek předán na přestupkovou komisi,“ řekla vedoucí.

Fyzické útoky se předávají k řešení Policii ČR. „Snažíme se ke klientům chovat tak, aby k žádnému napadení nedocházelo. Velmi často musíme s klienty nadále spolupracovat. V zájmu dítěte je také navázání dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a rodinou,“ dodala Eva Píchová.