Více než čtyři sta lidí v okrese Louny už letos zkontroloval Úřad práce, zda nepracují načerno. U pěti zjistil, že pracují, ač pobírají podporu jako nezaměstnaní a zaměstnání úřadu práce nenahlásili.

Kontroly odhalily i další prohřešky. Úřad práce v Lounech provádí kontroly nelegální práce a v souladu s pokynem ministerstva práce a sociálních věcí v poslední době tyto kontroly ještě zintenzivnil. Uvedla to Kateřina Veselá, vedoucí oddělení kontrolně právního Úřadu práce v Lounech.

Od ledna do září provedl lounský úřad práce celkem 40 kontrol nelegální práce. Z toho 31 kontrol provedl v součinnosti s Inspektorátem cizinecké policie Chomutov a dvě kontroly s živnostenskými úřady.

Přitom bylo zkontrolováno 374 občanů České republiky, 29 občanů Evropské unie a 28 cizinců z dalších zemí. „U čtyř občanů EU bylo zjištěno, že jejich zaměstnavatel nesplnil ve vztahu k úřadu práce informační povinnost, když nenahlásil počátek, případně konec jejich výkonu práce. U pěti občanů ČR bylo zjištěno, že ač jsou uchazeči o zaměstnání, nenahlásili výkon práce na úřad práce. Dále byly zjištěny čtyři nelegálně zaměstnané osoby, řízení v dané věci však ještě není uzavřeno,“ sdělila K. Veselá.

V období pokračující ekonomické krize, kdy je hodně lidí bez zaměstnání a firmy a podnikatelé se snaží co možná nejvíce snížit své náklady, se stále častěji objevují snahy zaměstnávat pracovníky načerno. Tedy bez toho, aby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikl pracovní poměr. V takovém případě přichází stát o nemalé peníze. Takto zaměstnaní lidé se mohou ale dostat do potíží.

Zaměstnanci na práci načerno s ohledem na aktuální situaci na trhu práce často přistupují. Pro zaměstnavatele to znamená nulové náklady na odvody do pojistných systémů za zaměstnance a nulové odvody na daních, pro zaměstnance zase příjmy.

„Zaměstnanci si ale často neuvědomují, že v takovém případě nejsou nemocensky ani důchodově pojištěni a že je nijak nechrání zákoník práce,“ vysvětlila Kateřina Veselá s tím, že kontrolní činnost úřadu práce bude i nadále pokračovat, aby byl tento nežádoucí jev v okrese Louny co možná nejvíce eliminován.