„Situace na radnici je vážná. Máme všichni strach. Chceme požádat o pomoc vás, naše zastupitele. Hodláme se bránit - v Žatci se už brání." Taková sdělení obsahuje e-mailový text, který v minulých dnech obdrželi zastupitelé města Loun a také redakce místních novin. Jako autoři jsou pod ním uvedeni blíže neurčení „Zaměstnanci MÚ Louny". Dopis byl odeslán z dlouhé adresy zamestnancimulouny@email.cz.

Potíž je ovšem v tom, že takovou adresu si může na internetu založit každý dvanáctiletý kluk během třiceti vteřin a tím pádem je jasné, že na druhém konci vůbec nemusí být žádní zaměstnanci z radnice.

Odpověď po dotazech redakce už nepřišla

E-mail přišel v sobotu 10. listopadu večer, a když naše redakce hned v neděli kontaktovala tvůrce mailu do jeho schránky se žádostí, zda by si zaměstnanci nemohli ze svého středu vybrat nějakého mluvčího, který by ve věci vystoupil konkrétně a neanonymně, z druhé strany už žádná odpověď během dalších dvou dnů nepřišla.

Anonymita přitom nejvíce ubližuje samotným tvůrcům - pokud tedy skutečně jde o zaměstnance města, kteří chtějí změnit věci na pracovišti, a ne o podvržený dopis nějakého vtipálka. Dokud se budou ukrývat v anonymitě, nikdo nebude jejich výzvu brát vážně - ani vedení města, ani zastupitelé. Důvěryhodní nebudou ani pro veřejnost. „O dopisu samozřejmě vím, ale nepředpokládám, že bych se jím já osobně nebo rada města měli nějak zabývat. Anonymy pouštím z hlavy, odmítám je z principu," řekl na dotaz Deníku Radovan Šabata, starosta Loun. Právě on je v textu kritizován společně s místostarostkou města Editou Hořejší.

„Principiálně odsuzuji jakákoli anonymní podání. V tomto smyslu byl lidstvu internet čert dlužen. Proto se rozhodně nemohu ztotožnit ani s tímto e-mailem," uvedl zastupitel města Loun Jan Růžek. Postoj ostatních přibližně třiceti zastupitelů k věci je víceméně podobný. Zastupitelé měli v pondělí veřejnou schůzi na radnici, ale tímto tématem se tam prakticky vůbec nezabývali, nepovažovali ho za podstatné. Pouze Stanislav Rybák jednou větou v proslovu zmínil, že anonymní dopis nijak řešit nehodlá.

V Žatci byla situace jiná

Pisatelé se v textu odvolávají na nedávnou iniciativu části zaměstnanců radnice v Žatci, kteří dali najevo nesouhlas s organizačními změnami a chystaným propuštěním osmi úředníků. Do konce roku, jak ohlásili, založí na městském úřadu novou odborovou organizaci pracovníků.

V Žatci je ovšem situace od počátku úplně jiná v tom, že tam nikdo nepsal žádné pokoutní anonymy, ale do čela nové iniciativy se postavil Miroslav Šramota, jeden z pracovníků radnice, podepisoval se pod své výzvy, organizoval schůzky sympatizujících spolupracovníků a sám veřejně vystoupil s obhajobou svých názorů také na jednání zastupitelstva města.