Pro letošní porosty bylo typické bohatší nasazení květů a menší hlávky, avšak s dobrým obsahem pivovarsky cenných látek. Nízké lokální srážky a nízká hladina spodních vod významně ovlivnila výnosy v oblasti Ročovska nebo Tuchořicka, naopak kolem řeky Ohře byly vyšší.

Letošní chmel dosáhl napříč regiony vynikajícího zdravotního stavu.