V místě není jediný dělník ani stavební stroj. Přitom jde o frekventovanou spojku centra města a největšího žateckého sídliště Jih. Řada řidičů zákazové značky v místě nerespektuje a ulicí dál jezdí.

Investorem rekonstrukce je Severočeská vodárenská společnost, uzavírku povolil odbor dopravně správních agend žatecké radnice na základě žádosti zhotovitele, kterým je společnost Vodohospodářské stavby Teplice.

Úplná uzavírka v ulici Otokara Březiny mezi ulicemi Bratří Čapků a Volyňských Čechů má trvat do konce května, její druhá část mezi ulicemi Jaroslava Vrchlického a Volyňských Čechů se má částečně uzavřít od 10. dubna do poloviny června.

Část ulice Otokara Březiny, od křížení s ulicí Bratří Čapků až k ulici Volyňských Čechů, bude od poloviny března do konce května úplně uzavřena.
V Žatci na několik měsíců uzavřou ulici Otokara Březiny. Vodaři vymění sítě

Prvním opatřením, které souvisí s rekonstrukcí ulice, bylo nedávné pokácení dvou stromů naproti školce, jež nahradí nové dřeviny. Úpravy zeleně jsou totiž součástí připravovaného projektu města na opravu ulice, ta bude navazovat na práce na inženýrských sítích.

„Nejprve dojde k rekonstrukci inženýrských sítí, což bude záležitost investice Severočeské vodárenské společnosti a následně plynařů. Teprve poté začne oprava samotné ulice, kde dojde k položení nových povrchů chodníků a asfaltové komunikace, vybudují se nové sjezdy a parkovací stání. V rámci rekonstrukce se vymění veřejné osvětlení a dojde na zmíněné sadové úpravy. Vše by mělo být hotové v letošním roce,“ přiblížil mediální zástupce města Tomáš Kassal. Město má na rekonstrukci ulice v letošním rozpočtu vyčleněnou částku 14,7 milionu korun.