V rámci čtvrté etapy prací dojde k uzavírce silnice II/225 Žatec – Louny u kasáren, která nepůjde nikudy objet. Respektive půjde přes Staňkovice, Tvršice, Zálužice a Trnovany. Cesta mezi centrem Žatce a Bezděkovem se tak z pěti minut protáhne na dvacet, řidiči si najedou o 15 kilometrů víc.

Uzavírka má podle povolení, které stavební firmě vydal Městský úřad v Žatci, trvat od 1. června do 15. července. Objížďka se ale dotkne všech, kteří silnici II/225 využívají. Odkloněné budou muset být třeba autobusové linky z Liběšic, Tuchořic a dalších obcí.

Ilustrační foto
Uzavřeno. Na silnicích Lounska se letos plánuje řada oprav, některé už běží

Vedení města hledá alternativní řešení. To by bylo možné za předpokladu, že by armáda umožnila průjezd kolem kasáren po cestách, které jsou nyní uzavřené. „S armádou o tom stále jednáme,“ sdělil starosta Radim Laibl.

Zda se najde řešení, se teprve uvidí, zatím tak platí stanovená velká objížďka. „Vzhledem k uložení trasy inženýrských sítí v dotčené pozemní komunikaci, hloubce a šíři rýhy výkopů nelze zajistit vedení silniční dopravy podél pracovního úseku ani pro jeden směr jízdy a z tohoto důvodu je nezbytné ze zmiňované části silnice provoz dočasně vyloučit. Správní orgán konstatuje, že uzavřený úsek části stavbou dotčené silnice II/225 zcela vylučuje možnost vedení objízdné trasy danou lokalitou po veřejně přístupné pozemní komunikaci. S ohledem na tuto situaci stanovil ve směru jízdy od Loun do Žatce odklonění veškeré silniční dopravy již před obcí Trnovany po silnicích třetí třídy obcemi Zálužice, Rybňany, Tvršice a Staňkovice,“ uvedl vedoucí odboru u dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský.

Tato objízdná trasa by měla platit i v opačném směru jízdy.

V žatecké Pražské ulici Severočeská vodárenská společnost provádí rekonstrukci dožilých vodovodních řádů z roku 1955 a narušené kanalizace z roku 1969 v délce více než jednoho kilometru. Práce začaly loni na jaře, skončit mají na konci letošního roku. Rozdělené jsou do několika etap, nyní probíhá třetí.