Tyršova ulice bude v úseku od Fügnerovy ulice ke křižovatce se silnicí II/225 v Pražské ulici uzavřena ve dvou stavebních etapách.

„Rekonstrukce inženýrských sítí budou provedeny otevřeným výkopem ve vozovce, část vodovodního potrubí bezvýkopem. Správní orgán konstatuje, že šířka rýhy výkopu pro rekonstrukci kanalizační stoky se zohledněním potřebné hloubky výkopu v rozmezí 2,9 až 3,5 metru, nutný bezpečnostní odstup od rýhy výkopu a potřebný prostor pro pohyb staveništní techniky neumožňuje provedení prací za částečného provozu,“ uvedla v příslušném rozhodnutí Jitka Stříbrná z odboru dopravně správních agend žatecké radnice.

Severočeská vodárenská společnost v Žatci v letošním roce plánuje obdobné práce ještě v ulicích Husova, Hálkova a Resslova.

Mohlo by vás zajímat: Širší, lepší povrch, cyklostezka. V Žatci plánují rekonstrukci uhelné cesty

Zdroj: Deník/Petr Kinšt