Jeho zastánci hovoří o bezpečnosti cyklistů a pěších na mostě v návaznosti na žatecké cyklostezky a vycházkové trasy a zklidnění automobilové dopravy v navazující lokalitě Husitského náměstí. Odpůrcům hlavně z řad obyvatel za řekou se nelíbí představa delších cest po pět set metrů vzdáleném jiném silničním mostě. Proti záměru podepisují petici.

„Provoz na tomto mostě je frekventovaný, obousměrný a přitom vozovka je široká pouze pět metrů. Pokud jedou zejména rodiny s dětmi na kole, je přejezd tohoto mostu velmi stresující s ohledem na bezpečnou jízdu. Pokud v letních měsících uzavřeme provoz pro motorovou dopravu, bude celá lokalita Husitského náměstí zklidněná a provoz cyklistů a pěších bezpečný,“ uvedl autor návrhu Jiří Dobruský.

Ten předpokládá umístění mobilní zeleně na vozovku pro fyzické zamezení vjezdu vozidel a laviček pro odpočinek a možnost sledování toku řeky Ohře přímo ze železného mostu. „Mobilita těchto zařízení je důležitá pro případné neprodlené umožnění provozu motorových vozidel v případě havárií nebo uzavírek,“ sdělil navrhovatel, který je zároveň vedoucím odboru dopravy žatecké radnice. Náklady odhadl na 190 tisíc korun.

Zámek v Brodech na Podbořansku.
Chcete si koupit zámek? Jeden je na prodej na Lounsku, druhý na Podbořansku

Uzavření mostu má řadu odpůrců. „Uzavřením mostu přes řeku by museli všichni motorizovaní jezdit objížďkou přes most na silnici Žatec – Most. Jedná se o prodloužení cesty sice jen o necelý kilometr, ale vzhledem k tomu, kolik lidí v lokalitě bydlí a má tam zahrádky, by se jednalo o několik set jízd automobilů každý den. O ně se zvýší neprůjezdnost, hluk a exhalace v jiných místech,“ oponoval odpůrce návrhu a obyvatel lokality za řekou Jaroslav Kubíček.

Upozornil, že uzavřením mostu se zvýší dojezdové časy policie nebo sanitek. „Podle navrhovatele je cílem uzavření mostu zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců. Příliš chabý argument s ohledem na zátěž, která by čekala každodenního účastníka objížďky,“ dodal s tím, že pro cyklisty by se podle jeho názoru mohl „obětovat“ jeden ze dvou chodníků vedoucích po mostě.

Proti uzavření mostu je také Martina Kolářová z prodejny tabáku, novin a potravin vedle železného mostu. „Myslím, že bych to tady mohla zavřít. Zákazníků by hodně ubylo, většina z nich se tady zastaví autem. Pokud by byl most zavřený, přišla bych o ně,“ sdělila. Podle ní se to ukázalo při nedávné rekonstrukci Husitského náměstí, které bylo během prací několik měsíců zavřené a v souvislosti s tím i most přes řeku. „Téměř nikdo k nám v té době nechodil,“ řekla Kolářová. V obchůdku se pod petici zatím podepsalo 138 lidí, další vyjádřili svůj nesouhlas na jiných místech.

Rybník v Žerotíně na archivním snímku
V Žerotíně o oblíbený rybník nepřijdou. Restituent už o něj nežádá

Pětiměsíční každoroční uzavírka mostu a jeho osazení zelení a lavičkami je jedním z osmi návrhů v rámci participativního rozpočtu města pro letošní rok. Lidé o něm a dalších mohou hlasovat do konce února na webu radnice. „Každý, kdo se zapojí do hlasování, má k dispozici tři plusové hlasy a jeden minusový. Může, ale nemusí využít všechny,“ vysvětlila Simona Schellová z místní radnice. Lidé při hlasování mohou tedy vybírat jak projekty, které chtějí, aby se letos udělaly, tak mohou označit i ten, který se jim nezdá jako vhodný. Výsledek veřejného hlasování ještě dostanou ke schválení zastupitelé města.

Železný most z roku 1896 byl dlouho jediným žateckým velkým mostem přes Ohři. Druhý most u dnešního hlavního vlakového nádraží vyrostl v letech 1937 – 1942, třetí most na silnici I/27 Most – Plzeň stojí od sedmdesátých let 20. století. Železný most, který je v majetku města, prošel na začátku 21. století velkou rekonstrukcí.