Městský úřad v Žatci vyzývá případné stavebníky, kteří potřebují změnit územní plán, aby se do září se svými návrhy obrátili na radnici. Konkrétně aby do 25. září podali své návrhy na změnu územního plánu. Formulář si mohou stáhnout z webových stránek radnice.

V Žatci se totiž připravuje v pořadí šestá změna územního plánu a všechny dílčí změny by v ní měly být zahrnuty. Po jejím schválení už nové zastavitelné plochy nebudou vymezovány, upozorňuje radnice.