Pole, lesy, chmelnice, ale i další pozemky v okrese Louny změnily v minulých týdnech majitele. Na nové vlastníky, obce, Pozemkový fond a Lesy ČR, je bezúplatně převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Celková účetní hodnota přesahuje 2,5 milionu korun.

„Nový majetek si v minulém měsíci připsaly například město Louny nebo obec Krásný Dvůr. Pozemky v nejvyšší účetní hodnotě získalo město Podbořany," uvedl Robert Hurt, vedoucí oddělení komunikace ÚZSVM. Jak upřesnil, v případě Podbořan se jednalo o celkem 8214 metrů čtverečních pod místními komunikacemi III. třídy, které tvoří přístupovou cestu k nové bytové zóně. „Jejich účetní hodnota činí 790 tisíc korun," dodal.

Vzhledem k převážně zemědělskému charakteru okresu Louny převedl úřad nejvíce nemovitostí Pozemkovému fondu České republiky. „Ten získal pozemky zemědělského půdního fondu, což je orná půda, trvalý travní porost či chmelnice," vysvětlil R. Hurt.

Jde o území, nacházející se v katastrech Podbořan, Žatce, Líšťan, Koštic, Postoloprt, Břvan, Levonic a Žerotína u Panenského Týnce. Jejich rozloha podle ÚZSVM přesáhla 86 tisíc metrů čtverečných a účetní hodnota byla vyčíslena na 727,5 tisíc korun.