Jeden z vrtů z roku 1967 už byl málo produktivní, jeho vydatnost byla několikanásobně nižší oproti původním hodnotám. Také technický stav nevyhovoval. Při provádění čerpací zkoušky se zjistilo, že studna je po hydraulické stránce ve výrazně horším stavu.

„Provoz úpravny si kapacitu nového vrtu i kvalitu vody z něj pochvaluje,“ sdělil mluvčí SVS Mario Böhme.

První světová válka. Ilustrační foto.
Muzeum připomíná válečné pomníky. I ty z Lounska

Úpravna vody Holedeč byla uvedena do provozu v roce 1933. Zdrojem surové vody pro ni je jedenáct vrtů umístěných v okolí. Od loňska prochází úpravna, která zásobuje vodou asi pět tisíc obyvatel, rozsáhlou rekonstrukcí za 127 milionů korun. Práce mají skončit příští rok na jaře.