Za situaci může provozní havárie na vodovodním řadu, jak oznámily Severočeské vodovody a kanalizace prostřednictvím oficiálních webových stránek města Louny. 

Porucha zasáhla či ještě může zasáhnout ulice Osvoboditelů, Purkyňova, Přemyslovců, Březinova, Slovenského národního povstání, Poděbradova, Karla Stanislava Sokola, Holárkovy sady a Tomanova. 

Oblast během přerušení dodávek zásobují cisterny. Problém by měl podle sdělení SčVK být odstraněn do 15 hodin.