V lokalitě u železničního přejezdu se vymění vodovodní potrubí v celkové délce 370 metrů a kanalizace v délce 230 metrů. „Vodovod z let 1971 a 1973 je už dožilý a poruchový. Kanalizace z roku 1989 vykazuje velkou korozi, praskliny ve dně a netěsné spoje,“ vysvětlil mluvčí SVS Jiří Hladík, proč se společnost rozhodla pro rekonstrukci. Práce, někde se bude kopat, někde se použije bezvýkopová metoda, mají skončit do 22. srpna.