Sběrovou sobotu zaměřenou na biologicky rozložitelný odpad plánuje lounská radnice. Konat by se měla 14. dubna od 8 do 12 hodin. Po městě bude rozmístěno sedm kontejnerů. Do nich je možné dávat větve, trávu, listí, zbytky rostlin a podobně.

Kontejnery pro bioodpad budou umístěny v lounských ulicích Parašutistů, Tomanova, V Domcích, 5. května, Javorová, Bezručova a Dobroměřická.