Čistírna je z roku 2006 a v současné době jsou některé části technicky i stavebně dožilé a nevyhovující. Například čerpadla jsou opotřebená, nespolehlivá a často se ucpávají. Řídicí automat je zastaralý, neumožňuje rozšiřování ani úpravy.

Rekonstrukce čistírny má podle smlouvy o dílo být dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.

(jh)