„Stavbu koordinujeme s městem Kryry, které v lokalitě plánuje obnovu povrchů. V ulici se nachází vodovod z roku 1977 a kanalizace uvedená do provozu v roce 1990,“ přiblížil mluvčí SVS Jiří Hladík. Společnost vymění vodovod v celkové délce 759 metrů a kanalizaci v délce 17,50 metru. Stavební práce začnou v následujících dnech, část vodovodu se vymění bezvýkopovou technologií. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020. (pk