Došlo například na výměnu světel veřejného osvětlení ve všech obcích, vylepšení sběrného dvora, opravu kabin a rekonstrukci fotbalového hřiště, nákup hasičského dopravního automobilu, zvýšení kapacity mateřské školky vybudováním další místnosti nebo rekonstrukci sálu kulturního domu či opravu fasády kostela.