Předcházela jí výměna kanalizace a vodovodu ze strany Severočeské vodárenské společnosti, vlastní práce na obnově povrchů zahrnovaly nové chodníky, veřejné osvětlení a asfaltový povrch vozovky.

Obec za to zaplatí zhruba tři miliony korun, od Ústeckého kraje obdržela dotaci 300 tisíc korun.