Zasedání se tentokrát konalo přímo v Ležkách, které spadají právě pod Lubenec, projednávaly se i tamní problémy. Zastupitelé požadavek odsouhlasili, laviček na veřejných prostranstvích by už brzy mělo být v Ležkách více. Opravit se má také kanálová vpusť na návsi a prostor u zastávky.