Sběrové soboty se budou konat 6. dubna, 11. května, 1. června, 7. září, 5. října a 2. listopadu. Lidé mohou objemný odpad také kdykoli zdarma odvézt do sběrného dvora.

Při sběrové sobotě je možno od 8 do 12 hodin odkládat odpad pouze do přistavených velkoobjemových kontejnerů. A co se může vyhazovat? Objemný odpad je takový, který kvůli svým rozměrům a případně dalším vlastnostem nelze odložit do standardní nádoby na odpad. Jedná se zejména o různé vybavení domácností nábytek, koberce, lina, matrace, železný odpad a další.