Obyvatelé mohou od 8 do 12 hodin odkládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů objemný odpad a kovy, a to starý nábytek, koberce, lina, matrace a železný odpad.

„Sběrová sobota je určena pouze pro výše uvedené odpady a elektrozařízení. Není určena pro odvoz směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu, nebezpečných odpadů nebo biologicky rozložitelného odpadu,“ upozornila radnice.