Kamila Dušková si městský park v Lounech hodně oblíbila. S dvouletou dcerou Natálkou si na novém hřišti, které vyrostlo mezi stromy na levém břehu řeky Ohře, hrají skoro denně. Užívají si klouzačku, prolézačky, když bylo tepleji, tak i pískoviště. A cestou domů nikdy nevynechají naučnou stezku, na panelech se dozvědí vždy něco zajímavého o místních stromech. To vše je v této části parku teprve pár měsíců, od letošního jara, kdy skončila první etapa jeho proměny.

A teď začíná druhá fáze rozsáhlé revitalizace Masarykových sadů. Tentokrát přišla na řadu část na pravém břehu Ohře, kde se nachází lounské výstaviště.

„Určitě to tady pěkně prokouklo. Park je takový útulnější. Doufám, že se podobně povede i druhá část,“ přeje si Kamila Dušková.

V rámci revitalizace parku na pravém břehu dojde stejně jako na tom opačném, kde se pracovalo loni na podzim a letos na jaře, ke kácení nemocných a nevyhovujících stromů, prořezávce keřů, výsadbě nové zeleně, opravě cest, výměně laviček a odpadkových košů a doplnění zařízení volnočasových aktivit. Tedy herních prvků pro děti i starší návštěvníky parku.

„Na základě výsledku zadávacího řízení bude akci realizovat firma OK Garden za šest milionů korun a dodávku parkového mobiliáře zabezpečí firma Felux za částku 368 tisíc korun,“ informovala vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Práce mají probíhat do dubna příštího roku, stromy se budou odborně ošetřovat až do listopadu 2019. „Město Louny žádá návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu prostorem výstaviště a řídili se pokyny pracovníků realizační firmy,“ vyzvala radnice.

Spolek Ústecké šrouby protestoval

Příprava druhé etapy revitalizace lounského městského parku neprobíhala bez problémů. Ministerstvo životního prostředí totiž městu zrušilo výjimku z ochrany zvláště chráněných živočichů, která byla součástí povolení ke kácení dřevin. Tu vydal Krajský úřad Ústeckého kraje a spolek Ústecké šrouby proti ní podal úspěšný rozklad.

„V řízení o novém vydání výjimky budeme prosazovat provedení podrobnějšího průzkumu a také vhodných kompenzačních opatření. Není důvod, aby byla revitalizace parku spojena s masakrem zvláště chráněných druhů živočichů,“ sdělil tehdy Lukáš Blažej ze zmíněného spolku.

Město získalo novou výjimku po několika měsících, požadavkům spolku vyhovělo. „Na základě nově zpracovaného biologického posouzení, ve kterém byly zapracovány připomínky všech zúčastněných stran, došlo k novému udělení výjimky z ochrany druhů,“ vysvětlila Blanka Sunkovská. V parku se vyskytují dva chránění živočichové - netopýr rezavý a lejsek šedý.

Podle podmínek nově udělené výjimky se v obou částech Masarykových sadů objeví vyšší počet budek pro ptáky i netopýry, žádné zásadní změny v projektu ale potřeba nebyly. Kácení některých stromů, od kterého město muselo upustit po zrušení výjimky v první fázi revitalizace, proběhne stejně jako ve druhé části parku do konce letošního roku.

Město se v souvislosti se svým parkem potýkalo i s jinou nepříjemností. Po dokončení první části na novém mobiliáři řádili vandalové poškodili lavičky, informační tabule, polámali větvě nově vysazených stromů, poničili odpadkové koše, z nichž dva dokonce zloději ukradli. Městská policie na to reagovala zvýšenými kontrolami parku.