A to 6. dubna, 11. května, 1. června, 7. září, 5. října a 2. listopadu. Informovala o tom radnice s tím, že do přistavené třicítky kontejnerů v různých částech města bude možné vyhazovat třeba starý nábytek, koberce, matrace, kočárky, kola, elektrozařízení a železný odpad.

Sběrová sobota není určena pro odvoz směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu, nebezpečných odpadů nebo biologicky rozložitelného odpadu.