Město Louny po čtyřech letech dokončilo výběrové řízení na nového provozovatele městské hromadné dopravy (MHD). Autobusy nového dopravce z Karlových Varů by se měly v ulicích Loun objevit ve druhé polovině letošního roku, zřejmě už v srpnu. Cestujícím by změna měla přinést novější autobusy, cena jízdného zůstane stejná.

„Jsme rádi, že se nám po letech průtahů podařilo celý proces dokončit. Nový dopravce přinese zkvalitnění městské hromadné dopravy v Lounech, na cestující čekají nové autobusy,“ sdělil starosta Radovan Šabata.

Staré autobusy

V Lounech MHD zajišťuje dlouhé roky Dopravní podnik Ústeckého kraje. Původní smlouva mu skončila už před několika lety, město ale dosud nedokončilo žádné z výběrových řízeních na nového dopravce. Nezbývalo, než smlouvu se současným dopravcem „provizorně“ prodlužovat. „Současný dopravce už provozovat MHD v Lounech nechce, takže už neinvestoval do obnovy autobusů. To má za následek, že ve městě nyní jezdí autobusy starší více než deset let,“ vysvětlil starosta.

První výběrové řízení v roce 2014 zrušila sama radnice. Došlé cenové nabídky byly podstatně vyšší, než tomu bylo dřív. Druhé výběrové řízení loni na jaře zrušil antimonopolní úřad. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nelíbila lhůta bankovní záruky, kterou město po účastnících řízení požadovalo.

Město Louny tak vypsalo výběrové řízení potřetí. To už se povedlo dotáhnout do konce. I v tomto případě se nevyhnulo průtahům. „Jeden z dopravců podal námitky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad tyto námitky loni na podzim zamítl jako neopodstatněné a nedůvodné. Následně dopravce podal proti napadenému rozhodnutí rozklad. ÚOHS ve středu 17. ledna vydal nové rozhodnutí, ve kterém potvrdil své původní rozhodnutí a podaný rozklad zamítl,“ sdělila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku Města Louny.

Lounští radní na poslední schůzi schválili uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení – společností Autobusy Karlovy Vary. „Pokud tedy nový dopravce poskytne součinnost k podpisu smlouvy a doloží všechny potřebné doklady pro prokázání kvalifikace, dojde k podpisu smlouvy a s největší pravděpodobností od 1. srpna 2018 bude v Lounech jezdit nový dopravce s novými autobusy,“ vysvětlila Sunkovská. Smlouva má trvat 10 let, tedy do roku 2028.

Víc místa pro vozíčkáře i kočárky

Nové autobusy budou nízkopodlažní. Nastupování bude pro vozíčkáře a maminky s dětskými kočárky díky širším dveřím snadnější. Nové vozy také splňují přísnější emisní limity.

Se současným dopravcem má město „prodlouženou“ smlouvu do konce roku 2019 s tím, že ji může vypovědět se šestiměsíční lhůtou. K tomu zřejmě radnice v Lounech nyní přikročí.

Výběrové řízení snížilo cenu, kterou město platí autobusovému dopravci, ze současných 46,41 Kč za jeden ujetý kilometr na 43,80 Kč. „Nemůžeme ale říci, zda a v jaké výši se sníží náklady města. Bude záležet především na tom, jak bude městská autobusová doprava v Lounech využívána, protože město platí rozdíl mezi tržbami a náklady,“ vysvětlila Sunkovská.

Jízdné v MHD v Lounech zůstane stejné – tedy dospělí zaplatí 10 korun, děti a důchodci o polovinu méně. Na zajištění městské autobusové dopravy je v letošním rozpočtu Loun schválena částka 7,9 milionu korun.