Plevel je likvidován převážně mechanicky. Postřik plevele se provádí horkou vodou, v menší míře, dle vhodnosti použití, se používá herbicidní přípravek. Na místech, kde se herbicidní přípravek použije, je umístěna informace o použití tohoto přípravku. Plán likvidace plevele v jednotlivých ulicích je na webu města.