Velký park u řeky Ohře projde ve dvou etapách úpravami. Jako první přijde na řadu část na levém břehu, práce začnou tento měsíc a podle plánu radnice potrvají do listopadu příštího roku. V letech 2018 a 2019 se pak má proměnit část na pravém břehu, kde se nachází známé lounské výstaviště.

„Masarykovy sady jsou perlou našeho města, málokde mají takový park tak blízko centru. Chceme ho oživit, zvýšit komfort pro jeho návštěvníky a v neposlední řadě mu úpravami vrátit duch, který mu vtiskli jeho zakladatelé,“ říká lounský starosta Radovan Šabata.

Jako první dojde na úpravu zeleně. Nebezpečné, nevyhovující a nepůvodní stromy se pokácejí, padne jich několik desítek. Odstraní se také některé keře. „V parku se zredukují přerostlé keře, čímž dojde k výraznému prosvětlení a otevření prostoru pod korunami stromů,“ uvedla projektantka Věra Filipová.

Pavilon A na lounském výstavišti. Před ním fotografie, jak vypadal v roce 1931. Tuto podobu by měl po rekonstrukci získat.
Pavilon na výstavišti v Lounech bude zářit novotou

Náhradní výsadba stromů a keřů v Masarykových sadech proběhne v příštím roce. Počítá se s výsadbou desítek nových stromů a více než tisícovky keřů. Svým charakterem mají vytvořit lužní les, který je kvůli blízkosti řeky Ohře v tomto prostoru přirozený.

Stromy, které v parku zůstanou, nechá radnice odborně ošetřit.

Cvicení pro seniory, lavičky i broukoviště

Zeleň je pouze jednou z věcí, která by se měla v oblíbeném místě obyvatel Loun pro procházky a rekreační sport změnit. „Ještě letos v parku vznikne senior fitpark a doplní se herní prvky do současného dětského hřiště. V příštím roce se vymění a doplní lavičky a odpadkové koše, v parku se umístí broukoviště a hnízdní budky pro ptáky a netopýry,“ sdělila Kamila Jarolímková z lounské radnice.

V parku vznikne také naučná stezka s názvem Poznáváme stromy. Ta provede zájemce po parku na levém břehu řeky a různé druhy stromů jim přiblíží na 22 stanovištích. Co stanoviště, to jiný strom. Součástí bude i například platan javorolistý, který má obvod kmene 252 centimetrů a výšku 30 metrů, jehož stáří se odhaduje na 150 let. Od roku 2002 je památným stromem, nachází se na rohu zahrádkářské kolonie.

Stromy a zimní slunce v lounském parku. Archivní foto
V parku bude vykáceno devadesát stromů. Jejich stav je špatný

V rámci proměny parku se počítá se vznikem nových cest a opravou povrchů u těch současných. První etapa prací na levém břehu má lounskou radnici vyjít na přibližně šest milionů korun, s obdobnou částkou se počítá na práce na pravém břehu.

Založení Masarykových sadů v Lounech se datuje k roku 1876, kdy se podél řeky vysadila první třířadá alej stromů. Městské sady se na začátku 20. století a za první republiky postupně rozvíjely, vrchol nastal v roce 1931, kdy se v Lounech konala Všeobecná krajinská výstava severočeská.

Opravy pavilonů

Sady o rozloze deseti hektarů několikrát změnily jméno, to současné, Masarykovy, nesou od roku 1991. Oba břehy Ohře v parku spojuje lávka pro pěší, kterou nechala radnice před pár lety opravit. Oprav se dočkají i další stavby v parku. Ještě tento měsíc má začít rozsáhlá rekonstrukce hlavního výstavního pavilonu ze třicátých let 20. století. Počítá se s opravou také druhého pavilonu, radnice má v plánu také zastřešení jeviště amfiteátru. Vše má směřovat k tomu, aby byl park lounskou veřejností více využívaný.

Výstaviště v Lounech a jeho okolí je každoročně místem konání řady akcí. Nejen veletrhů a výstav, ale i sportovních podniků. Například Memoriálu Karla Raise. Ilustrační foto
Park u Ohře by mohl odrážet dobu před sto lety