Jedná o pokračování prací z loňska, které probíhaly kolem Luny. I tentokrát má město příslib dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V letech 2020 až 2021 se práce u bývalého průtahu přesunou na úsek od Billy k Tylově ulici. V plánu je opět rekonstrukce chodníků, přechodů pro chodce a veřejného osvětlení.

„Navážeme na práce Severočeské vodárenské společnosti, která tam plánuje v části chodníků rekonstrukci vodovodu a kanalizace, a také Ústeckého kraje, který chystá opravu mostu nad železniční tratí,“ vysvětlila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Kolem průtahu a dalších silnic druhých tříd pak budou v Lounech všechny chodníky zrekonstruované. „Pak se zaměříme na rekonstrukce chodníků v Nečichách a Brloze, protože dotace ze SFDI se poskytují na chodníky a přechody podél silnic druhé a třetí třídy,“ dodala.