Město Louny chce v letošním roce zahájit výstavbu zcela nové plavecké haly. S odhadovanými náklady zhruba 150 milionů korun půjde o historicky nejvyšší investici města. Jeho vedení v současné době řeší, z čeho stavbu haly zaplatí.

Prvním krokem je založení účelového fondu pro financování haly, což v minulých dnech schválili radní. „Půjde o fond, do kterého bude město posílat zjednodušeně řečeno peníze, které zbudou nebo ušetří jinde. Pokud třeba uvolní na nějakou jinou investici deset milionů a udělá se za osm, ušetřené dva miliony půjdou do tohoto fondu,“ vysvětlil Michal Kučera, radní a předseda finančního výboru města.

Je ale jasné, že tyto peníze stačit nebudou. „Nově zřízený účelový fond je jedním ze zdrojů, ze kterých půjdou peníze na výstavbu plavecké haly. Další by měly být běžný rozpočet města a také úvěr. Vše je ale teprve ve fázi projednávání a návrhů, financování výstavby haly ještě budou schvalovat radní a zastupitelé,“ sdělil Michal Kučera. 

Město Louny by mohlo plaveckou halu zaplatit celou ze svého, na konci roku mělo na účtu právě zhruba 150 milionů korun. „Asi by ale nebylo dobré všechny peníze dát na stavbu nové plavecké haly, musíme si nechat nějakou rezervu a potřeba jsou také jiné investice. Je tedy možné, že si město na část výstavby plavecké haly vezme úvěr,“ vysvětlil starosta Radovan Šabata.

Tak demolovali lounskou plaveckou halu:

V současné době město žádný úvěr nemá, se splácením by tedy nemělo mít problém.

Stálé není ani vyloučené, že Louny požádají na výstavbu haly o státní dotaci. „Pokud by se tato možnost objevila, určitě bychom o dotaci požádali. Spoléhat na to ale nemůžeme,“ sdělil starosta. 

Stará hala padla loni

Nová plavecká hala vyroste v místě, kde stála stará z první poloviny osmdesátých let 20. století. Tu nechalo město kvůli špatnému stavu na konci léta 2016 zavřít a loni na jaře zbourat. V současné době se zpracovává projekt na nový objekt, hotov by měl být v průběhu jara. Pak město vypíše výběrové řízení na firmu, která plaveckou halu postaví. To ukáže, na kolik vlastně vyjde. Výstavba haly by měla začít na podzim nebo v závěru letošního roku, s dokončením se počítá na začátku roku 2020. 

Nový objekt plavecké haly v Lounech bude mít tři části – bazénovou, wellness a posilovnu. Chybět nemají třeba tobogány, vířivky a sauny.

Vizualizace budoucí podoby Městské plavecké haly Louny

Louny už znají podobu zamýšlené plavecké haly v Lounech. Foto: archiv města

V Lounech začínají řešit, kdo vlastně bude novou halu provozovat. Starou halu měla pod sebou Správa sportovních zařízení města Loun – příspěvková organizace města. Ta spravuje i další sportoviště v Lounech. Radnice nyní zvažuje, zda by nebylo vhodnější založení společnosti s ručeným omezením, která by příspěvkovou organizace města v tomto nahradila.

„Hledáme možnosti, jak při výstavbě haly ušetřit peníze. Pokud by plaveckou halu provozovala městská společnost s ručeným omezením, je tu možnost, že bychom ušetřili na dani z přidané hodnoty. Ta činí 21 procent a v případě plavecké haly by mohlo jít o úsporu kolem dvaceti, třiceti milionů korun,“ sdělil starosta.

Přesně takto ušetřilo peníze město Žatec. To v letech 2011 a 2012 provedlo rozsáhlou rekonstrukci venkovního koupaliště a díky tomu, že jej následně pronajalo nově vzniklé Technické správě města Žatec s.r.o., dostalo od státu vratku daně ve výši 20 milionů korun. Rekonstrukce koupaliště tak město vyšla místo původních 155 milionů o zmíněných 20 milionů méně. „V případě, že by nedošlo k pronájmu koupaliště v Žatci, nebylo by možné vratku DPH u finančního úřadu nárokovat,“ sdělila tehdy Renata Sedláková, vedoucí finančního odboru Městského úřadu v Žatci.