V Bezručově ulici v Lounech se připravuje rekonstrukce chodníků. Práce by měly probíhat od dubna do června. Město nyní vypsalo veřejnou zakázku a bude vybírat firmu, která stavební práce v místě provede.

Zájemci se mohou hlásit radnici až do 28. února. Vybrána bude firma, která za provedení díla nabídne nejnižší cenu, uvádí město v podmínkách výběrového řízení.