Jedná se o pokračování prací na chodnících u bývalého průtahu městem, loni probíhaly kolem Luny. I tentokrát má město příslib dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příspěvek ze stejného zdroje obdrží také město Žatec, které státní peníze využije k rekonstrukci části chodníků v Pražské ulici. V současné době dokončuje výběrové řízení, práce by měly probíhat na podzim.