Kostel sv. Kateřiny v Kněžicích je nejstarší stojící stavbou v obci, jeho presbytář je středověkého stáří, vystavěný byl nejpozději roku 1392. „Bohužel ve druhé polovině dvacátého století prodělal kostel výrazně degradující úpravy, které zejména jeho výrazové prostředky značně setřely, což byl patrně v minulosti důvod k jeho opomíjení. O jeho někdejší kvalitě však vypovídají zachované jednotlivé kusy hodnotného vybavení, jako je socha sv. Judy Tadeáše, kamenný náhrobník z počátku 17. století a renesanční kamenná křtitelnice z roku 1585,“ vysvětlila Věra Brožová z Národního památkového ústavu.

Kostel je ale z důvodu dlouhodobé neúdržby v neutěšeném stavu. Zatéká do něj, sakristie má zřícený strop, v presbytáři jsou statické poruchy.

V této malé vesnici pod správou města Podbořany se nachází sedm jiných památkově chráněných objektů. Jde o zvonici, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, sochu Krista na Hoře Olivetské, kapličku a několik domů. Naopak kostel Povýšení svatého Kříže v Radonicích nad Ohří je relativně mladou stavbou, v letech 1905 až 1907 ji postavil lounský architekt a stavitel František David.

„Kostel je vysoce hodnotnou neogotickou památkou, za významný lze považovat též autenticky zachovaný interiér kostela,“ stojí v hodnocení památkářů. Od roku 1964 jsou v této vesnici u Peruce na seznamu památek barokní socha sv. Linharta a fara.

Mezi památky se nově zařadil také areál bývalé sušárny a skladu chmele na nároží Smetanova náměstí a Kovářské ulice v Žatci. Dům byl postaven těsně před první světovou válkou. „Řadí se do velkého souboru žateckých chmelařských staveb, které spoluvytvářely historii města i jeho podobu. Je dokladem toho, že v období před první světovou válkou bylo obchodování s chmelem jednou z určujících skutečností pro život města,“ sdělila Věra Brožová.

Cenné jsou podle památkářů vnitřní prostory domu, jako jsou skladovací prostory, sušárna a sirná komora, včetně násypek, kontrolních otvorů a táhel s řetízky či klapek. O ošetřování chmele pomocí síření pak svědčí zachovaný původní komín.

Status památky se i ruší

U některých objektů v okrese Louny naopak ministerstvo kultury nedávno památkovou ochranu zrušilo. Třeba u zemědělského dvora v Kystře. Dva italští jednatelé firmy, která objekt vlastnila, čelí kvůli jeho devastaci žalobě u lounského soudu. A také kvůli chátrání zámků v Postoloprtech a Cítolibech.

Barokní statek v Kystře dostal od firmy darem městys Slavětín, který nedávno začal s jeho demolicí. „Stavba je v takovém stavu, že by už nešla zachránit. Nic jiného než demolice nezbývá,“ sdělil slavětínský starosta Jaroslav Jandl. V budoucnu mají v místě vzniknout parcely pro rodinné domy.

O památkovou ochranu přišel také Dělnický dům ve Veltěžích, který je v soukromých rukou. Stavba z roku 1922 podle současného pohledu památkářů nemá výraznější architektonické znaky a není tedy důvod pro ochranu. Na rozdíl od statku v Kystře domu ale demolice nehrozí.