Příjmy má stanovené ve výši 31 milionů a výdaje 45 milionů korun. Schodek pokryje přebytek hospodaření obce z minulých let.

„Připravujeme větší investici do základní školy, ve které chceme modernizovat učebny a zrekonstruovat vnější kanalizační systém a následně opravit chodníky v areálu,“ vysvětlil starosta Jiří Chaloupecký. Další peníze mají směřovat do oprav místních komunikací a mateřské školky, kde vznikne nová učebna.