Pracovat se bude na pravé straně Blšanky, kanalizace na opačném břehu patří Severočeské vodárenské společnosti. „V podstatě se bude jednat o tři části. Rekonstrukci současné kanalizace, výstavbu nového úseku a zřízení výtlaku s čerpací stanicí, kterým se budou splašky z naší části kanalizace odvádět na čističku odpadních vod,“ vysvětlila starostka Doris Černíková.

Díky rozšíření kanalizace se na ni napojí také bytové domy a další domy u vodních nádrží nebo dům s pečovatelskou službou. V současné době se dokončuje výběrové řízení na zhotovitele, práce za zhruba devět milionů korun by měly začít letos. „Obdrželi jsme dotace od ministerstva zemědělství a Ústeckého kraje,“ sdělila starostka.