V Morech u Podbořan, vesničce na pomezí Podbořanska a Kadaňska, bude probíhat rekonstrukce veřejného osvětlení. Stavební úřad v Podbořanech v této věci zahájil územní řízení.

Vlastníci dotčených pozemků nebo jiní účastníci mohou své případné připomínky oznámit například na podbořanské radnici.