Voda nepoteče v Podbořanech a obcích Buškovice, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Mory, Oploty, Neprobylice, Krásný Dvůr, Brody a Vysoké Třebušice, informovala o tom společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Vzhledem k nočním hodinám odstávky bude náhradní zásobování poskytnuto pouze na vyžádání přes call centrum společnosti. Telefonní číslo call centra 601 267 267 nebo 840 111 111. 

Iveta Kardianová