Dezinfekci zajistili profesionální hasiči ze stanic v Žatci a zóně Triangle ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Žiželice.

„Jelikož se nákaza v našich obcích začala šířit rychleji a stále více lidí má těžký průběh, vyzýváme všechny občany, nejen v panelových domech, aby byli zodpovědní, dodržovali nošení roušek nebo respirátorů i na chodbách, venku v obci, kde je možnost, že potkáte dalšího člověka, a také – myjte si často ruce. Pokud nemusíte, nescházejte se ve větším počtu,“ vyzvalo vedení obce.