„Nejmenší perucký rybník byl odbahněn a prohlouben, hráz byla zvýšena a opevněna štípaným kamenem. Vznikl nový bezpečnostní přeliv, který zabrání případnému přeplnění nádrže. Osazen byl dubový požerák,“ vypočetl místostarosta Jan Vnouček. Výtoková kaskáda do potoka se nově vytvořila z lomové žuly.

Myslelo se i na turisty a vyhlídková plošina k Oldřichovu dubu byla opatřena dřevěným zábradlím.

Celkové náklady činily 1,42 milionu korun, z čehož 80 procent uhradí dotace ministerstva zemědělství. V příštím roce chtějí v Peruci obdobně provést celkovou rekonstrukci Hořejšího rybníka. „Předpokládané náklady dosahují 3,7 milionu korun, i v tomto případě jsme získali příslib dotace,“ sdělil starosta Radomír Bláha.