V provozu je od roku 1955. V poslední době je už značně poruchový, proto Severočeská vodárenská společnost (SVS) přistoupila k jeho výměně.

„Stavební práce začaly výkopovými pracemi na přípojkách. Stavba má být dokončena nejpozději do čtyř měsíců od předání staveniště, tedy do 13. července,“ sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Staré potrubí se odstraní a zčásti roztrhne. Nový vodovodní řad z vysokohustotního polyetylenu se v části položí do výkopu, v části se použije bezvýkopová technologie, kdy dojde k zatažení nového potrubí do starého pomocí nástroje s roztržením původního potrubí.