V bývalém kravíně u Postoloprt byly uskladněny nápojové automaty. Vlezli do něj zloději a z 54 kusů ukradli elektromtory. Škoda dosáhla 14 tisíc korun. Nedaleko odtud, v chatové oblasti v Mradicích, navštívil nezvaný host chalupu. Sebral dva televizory, DVD přehrávač a další elektroniku, způsobil škodu 30 tisíc korun. A do třetice - dva mladíci přímo v Postoloprtech vnikli do zahrady jednoho z domů a začali tam krást plechové sudy a nářadí z kůlny. Jenže přitom dělali rámus, a tak je na místě při činu přistihla policejní hlídka. I tak škoda přesáhla tisícovku - kvůli poškození zámků a dveří.

To jsou jen namátkou vybrané tři případy trestné činnosti z Postoloprt a okolí z roku 2015. Kriminalita v tomto městě a v okolí je vysoká, radnice a další instituce se dlouhodobě snaží o její snížení. V minulém roce rada města schválila plán prevence kriminality s koncepcí až do roku 2021. "Základním úkolem plánu je navrhnout taková opatření a cíle, která povedou k pozitivnímu trendu ve vývoji počtu spáchaných trestných činů a přestupků na území města a omezení příležitosti k páchání protiprávního jednání," uvedl Vladimír Parýzek, ředitel Městské policie Postoloprty a jeden z autorů uvedeného plánu.

Dětské hřiště a paneláky v Postoloprtech na Draguši
V Postoloprtech chystají vylepšení sídliště Draguš

Například ve zmíněném roce 2015 bylo v teritoriu postoloprtské policie spácháno 187 trestných činů. Je to sice nejnižší číslo v rámci čtyř obvodních oddělení v okrese Louny (dalšími jsou ještě Louny, Žatec a Podbořany), ale v postoloprtském mikroregionu zase žije nejméně obyvatel z uvedených čtyř celků. V přepočtu na počet obyvatel jsou pak indexy kriminality téměř srovnatelné, pouze na Žatecku je tento údaj výrazně vyšší.

V Postoloprtech a okolí je největším problémem majetková trestná činnost; případů násilné či mravnostní kriminality je méně. Město pracuje s programem prevence kriminality už několik let a počet trestných činů jako celek se postupně snižuje, což je pozitivní zjištění. Například v roce 2012 policisté zadokumentovali 418 trestných činů, o rok později to bylo 329 deliktů, v roce 2014 jich bylo 284 a v uvedeném roce 2015 už zmíněných 187. Pozitivní trend pokračoval i v roce 2016, kdy policisté evidovali jen 117 trestných činů. Problémem kromě trestných činů jsou ovšem i stovky různých přestupků, které rovněž ztěžují život a snižují pocit bezpečnosti u obyvatel města.

Uvažovalo se o vylepšení kamerového systému

V letech 2015 a 2016 se začalo uvažovat o modernizaci kamerového systému, kamery měly i přibýt na nových deseti vytipovaných místech. Investice města měla podle navrhovaných plánů činit tři miliony korun, avšak tento plán zatím uskutečněn nebyl. Předtím proběhla i veřejná anketa pro všechny obyvatele, kde se každý mohl písemně na předtištěných kuponech vyjádřit k otázce bezpečnosti ve městě, uvést, v jakých lokalitách pociťuje problémy, kde by mohla městská policie zvýšit dohled, namontovat kamery a podobně.

Kotelna v západní části Loun
Stovky bytů v Lounech se odpojily od centrálních kotelen. Kvůli cenám

Na jaké kroky v oblasti prevence kriminality se chce město soustředit v budoucím období? "Například se věnovat práci s mládeží, podporovat vhodné formy aktivního trávení volného času, rozvíjet nabídku dětských hřišť, kulturních domů, domů dětí a mládeže, škol a dalších zařízení, zlepšit informovanost obyvatel města o tomto problému, zlepšit pouliční osvětlení, oplotit riziková místa a podobně," uvedl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora. Město se chystá rovněž více spolupracovat s krajskou skupinou Policie ČR, zaměřenou na preventivní programy proti kriminalitě v celém Ústeckém kraji.