Rekonstrukce fotbalového hřiště, které se bude muset posunout o několik desítek metrů dál kvůli pokračující stavbě rychlostní silnice Praha - Louny - Chomutov na severním okraji Postoloprt, je nejdražší položkou v investičním rozpočtu rozvoje města Postoloprt na rok 2018. Dalšími zajímavými investicemi, které město plánuje, jsou například nové, bezpečnější přechody pro chodce, nová parkovací místa, rekonstrukce zámecké zahrady a mnoho dalších.

 Vyplývá to z rozpočtu hospodaření města Postoloprt pro rok 2018, jehož podobu schválilo v minulých dnech zastupitelstvo města.

"Rozpočet je koncipován jako schodkový. Celkové příjmy se plánují ve výši zhruba 78 milionů korun, zatímco celkové výdaje jsou schváleny v objemu téměř 121 milionů korun. Schodek rozpočtu činí 43 milionů, což takto řečeno vypadá sice poněkud dramaticky, ale ve skutečnosti to tak hrozné není. Značnou část totiž pokrývá třicetimiliónová dotace od Ústeckého kraje na fotbalové hřiště a ke zbytku použijeme přebytek hospodaření z roku 2017. Tento přebytek bude činit zhruba 9 miliónů korun," popsal schválený rozpočet Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt.

Velkou část výdajů v rozpočtu tvoří plánované investiční akce – je to téměř 56 miliónů korun. Největší položkou jsou náklady na přesun a modernizaci fotbalového hřiště, jehož areál se bude posouvat přibližně o 25 metrů směrem k severu. Zbourána bude například současná tribuna, restaurace, kabiny hráčů a rozhodčích. Přesně v jejich nynějším místě totiž budou za pár let jezdit auta po nově vybudovaném pruhu rychlostní silnice, kterou staví stát. Hrací plocha fotbalistů se bude posouvat a pro sportovce, diváky i funkcionáře bude v areálu vystavěno zcela nové zázemí.

Na co dá město v roce 2018 peníze:Budova radnice s hodinami v Postoloprtech.Přesun a modernizace fotbalového areálu (30 mil. Kč), nové přechody v centru města (2,6 mil.), nová parkovací místa a autobusové zastávky na Draguši (2,6 mil.), nový chodník v parku na Draguši a osvětlení (2,1 mil.), přestavba historické městské spořitelny (9,3 mil.), rekonstrukce zámecké zahrady (1,3 mil.), vytvoření projektu pro plánovanou architektonickou přestavbu hlavního náměstí (1,8 mil.), nákup nového služebního auta pro potřeby města (460 tisíc) a řada dalších položek a akcí

Ve městě ovšem příští rok proběhne celá řada dalších zajímavých investičních akcí. Na Marxově náměstí a na křižovatce ulic Masarykovy a Žižkovy v centru města budou zřízeny nové přechody pro chodce s celkovou investicí 2,6 milionů korun. "Naopak současný přechod vyznačený před restaurací Flamengo bude zrušen, protože místo nevyhovuje bezpečnostním předpisům," uvedl starosta.

Více než dva miliony bude stát vybudování nového chodníku v parku na Draguši včetně nového osvětlení. Připravuje se také přestavba objektu historické budovy bývalé městské spořitelny. Do jejího přízemí se v roce 2019 nastěhuje Česká pošta a nahoře zedníci vytvoří čtyři městské byty nadstandardní kategorie, které město pak bude pronajímat. V první etapě v příštím roce proběhne rekonstrukce přízemí pro potřeby pošty, což bude stát přibližně 2,3 milionu korun. Vytvoření bytů pak bude stát dalších přibližně sedm milionů, ale tato akce ještě není zahrnuta do rozpočtu na rok 2018, i když není vyloučeno, že k ní dojde. "Pokud přípravy půjdou rychle, zastupitelé by pak mohli schválit příslušnou rozpočtovou změnu," upřesnil starosta.

Zajímavou chystanou akcí je rovněž rekonstrukce zámecké zahrady a veřejného osvětlení v některých místech kolem postoloprtského zámku. V rozpočtu je na to určena částka 1,3 milionu korun. Město je vlastníkem pouze pozemku se zámeckou zahradou, zatímco samotný zámek, který řadu let se nijak nevyužívá, je opuštěn a chátrá, patří společnosti se zahraničními vlastníky. Radnice s nimi o stavu zámku a opatřeních k nápravě několikrát jednala, zatím se však tato záležitost nijak neposouvá.