Přibližně polovinu, 24 milionů, si vyžádaly stavební úpravy základní školy, které přinesly její bezbariérovost, modernizaci učeben a úpravy atria. Další peníze šly ve škole do opravy střechy a na revitalizaci zahrady.

Investice města směřovaly také do vybudování parkovacích míst v ulicích Žižkova a Borovského, nových přechodů pro chodce v centru nebo přestavby přízemí bývalé spořitelny na poštu. Loni proběhla také výměna oken ve čtyřech patrech městské ubytovny Meta. V letošním roce si město naplánovalo investice ve výši 55 milionů korun.