Chodníky po obou stranách silnice v délce 800 metrů nechá opravit město i díky příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Zahájení stavby předpokládáme v průběhu září. Nabídková cena vítězného uchazeče je necelých osm milionů korun bez DPH,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Chodníky se budou opravovat po obou stranách ulice od okružní křižovatky u domova pro seniory až po křižovatku s ulicí K Perči. Některé části na tomto úseku už jsou po obnově a bezbariérové, těch se rekonstrukce týkat nebude. Nový chodník bude například i k hřbitovu.

Součástí opravy jsou také autobusové zastávky u hřbitova, dvojice přechodů pro chodce včetně nasvícení, jednoznačné vymezení ploch pro parkování a sadová úprava.

(tk)