Severní část zóny tvoří ulice Průmyslová, západní hranici pak ulice Západní, která prozatím končí přibližně na úrovni firmy Kiswire. Společnosti Yanfeng a Solar Turbines podnikají v ulici Spojovací. Jižní hranu zóny vytyčuje ulice Jižní, která končí za Neturenem. Za Hargem a Neturenem je ulice K Točně.

„Zbývá vytvořit ulice Jižní a Západní v katastrálním území obce Staňkovice a uliční síť zóny Triangle se tak stane ucelenou. Úzká silnice z průmyslové zóny do Staňkovic ponese název Generálská,“ sdělil Martin Pondělík z organizace SPZ Triangle.

Všechny budovy získají srozumitelnou adresu, číslo popisné doplní název ulice. „Názvy ulic přinesou lepší orientaci a nižší náklady na správu,“ doplnil Martin Pondělík.